[contact-form-7 id="1078" title="فرم پرداخت"]

فرم پرداخت آرسین تجهیز

این فرم جهت پرداخت مبالغ صورت حساب های صادر شده برای موارد زیر است :

1- پرداخت هزینه صورت حساب سفارش هایی که توسط پیک آرسین تجهیز تحویل می گردند .

2- پرداخت هزینه خدمات سفارشی

پس از پرداخت مبلغ ، جهت تسریع در فرآیند سفارش با پشتیبانی آرسین تجهیز تماس بگیرید .

دفتر مرکزی                4613-2842-021

پشتیبانی                    09399522808