فرم پرداخت

  فرم پرداخت آرسین تجهیز

  این فرم جهت پرداخت مبالغ صورت حساب های صادر شده برای موارد زیر است :

  1- پرداخت هزینه صورت حساب سفارش هایی که توسط پیک آرسین تجهیز تحویل می گردند .

  2- پرداخت هزینه خدمات سفارشی

  پس از پرداخت مبلغ ، جهت تسریع در فرآیند سفارش با پشتیبانی آرسین تجهیز تماس بگیرید .

  دفتر مرکزی                4613-2842-021

  پشتیبانی                    09399522808